افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه
رنگ نوشتاری

24 رنگ

فرم سطح مقطع

شش ضلعی

جنس جعبه

پلاستیکی