افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه
رنگ نوشتاری

مداد رنگی

فرم سطح مقطع

شش ضلعی

رنگ های موجود در بسته

12 رنگ

جنس جعبه

فلزی