افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه
سایر توضیحات

با قابلیت ترسیم خطوطی با ضخامت‌های مختلف، بسته به زوایه‌ی قرار گرفتن نوک روی کاغذ

نوع نوک

تخت

نوع کاربری

علامت گذار

قابلیت شارژ مجدد

ندارد