افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه
جنس جلد

مقوایی

سایر توضیحات

از نوع کاربندار، خودکپی(ncr)

سایز

B5