افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه


افزودن کالا به مقایسه
محتویات بسته

تعدادی حلقه پلاستیکی در رنگ های جذاب ، پایه ، عروسک

هدف بازی

آشنایی با رنگ ها، ترتیب بزرگی و کوچکی

سایر توضیحات

دارای پایه چرخ دار برای حرکت دادن محصول